Bystra i Likavka, wspólna terenowa mapka

Bystra i Likavka, wspólna terenowa mapka

Szanowni Państwo, w marcu br. Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: „Bystra-Likavka, wspólna terenowa mapka”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy i środków własnych OSP Bystra. Celem ogólnym projektu jest promowanie, podtrzymywanie i rozwijanie wypracowanych wcześniej bezpośrednich kontaktów transgranicznych między Mieszkańcami partnerskich gmin Likavka i Wilkowice. Celem ogólnym projektu jest intensyfikacja działań na styku dwóch gmin z terenu Polski i Słowacji, która ułatwić ma wymianę społeczno-kulturalną i spowodować, że Mieszkańcy obu regionów płynnie i aktywnie będą chcieli poznawać nawzajem swoje tereny. Cel ogólny projektu jest w pełni zgodny z założeniami Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Bezpośrednim celem projektu jest integracja poprzez wspólne zorganizowanie gry terenowej dla młodych strażaków z obu OSP. Projekt, w głównej mierze, skierowany jest do Mieszkańców partnerskich gmin, ze szczególnym uwzględnieniem strażaków zrzeszonych w obu zaprzyjaźnionych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Udostępnienie jednostki OSP w Bystrej, a także wydanie mapki do gry terenowej, da Beneficjentom operacji, możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu. Spotkanie polsko-słowackie, w ramach projektu, planuje się zorganizować w siedzibie OSP Bystra: w kwietniu lub maju 2022 roku. Będziemy na bieżąco informować Państwa o działaniach w ramach tego projektu.

Grzegorz Gabor

Prezes OSP Bystra

„Pobierz mapkę i zagraj w Grę Terenową „Bystra i Likavka, wspólna terenowa mapka”


DAROWIZNY PIENIĘŻNE w 2020r.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej składa gorące podziękowania za wspieranie działalności statutowej OSP BYSTRA w 2020r. Dzięki Państwa wsparciu nasza jednostka otrzymała darowizny pieniężne w wysokości 51 156,12 zł w tym 1238,62 z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.


Nowy nabytek OSP BYSTRA

Drodzy Mieszkańcy Bystrej, Gminy Wilkowice, Przyjaciele
Mamy przyjemność pochwalić się naszym nowym nabytkiem, a jest nim: 339[S]92 – SLRr – Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI 4×4 Bluetec/Oberaigner w węższych kręgach znany jako TOMUŚ Samochód zastąpi naszego wysłużonego Landrovera. Będzie to samochód do zadań specjalnych. Przede wszystkim wspomoże poszukiwania osób zaginionych w trudnych terenach. 
Możecie się Państwo czuć w Bystrej bezpiecznie!


Ogłoszenie o zamówieniu – Zakup lekkiego samochodu operacyjnego 4×4 typu SLRR

Ochotnicza Straż Pożarna Bystra ogłasza przetarg nieograniczony na zakup lekkiego samochodu operacyjnego 4×4 typu SLRR do przewozu strażaków i sprzętu na miejsce działań ratowniczo-gaśniczych dla jednostki OSP Bystra.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Informacji na temat przetargu udziela Tomasz Rawski tel. 603880827.


Wybrano wykonawcę

1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 
a) Paged Meble S.A., ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, NIP 573 24 25 575, REGON 151559470.

2. Data wpływu oferty:
a) 26 października 2018 r. godz.10:04.

3. Dane z oferty: 
a) Warunki udziału w postępowaniu: 
• wiedza i doświadczenie: Firma Paged Meble S.A., ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, NIP 573 24 25 575, REGON 151559470 spełnia warunek realizacji minimum trzech podobnych projektów, opiewających na kwotę powyżej 50.000,00 zł brutto każda.

4. Kryteria oceny ofert: 
a) Kryterium nr 1: Cena / wartość 80.
• Wartość oferty: 59.040,00 zł brutto w tym VAT 23% (48.000,00 zł netto) – 80 punktów.
b) Kryterium nr 2: Gwarancja na dostarczone krzesła / wartość 20.
• Okres gwarancji (podany w latach) – 5 lat – 2 punkty.
Suma punktów – 82.

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Ogłoszenie 22/18/10/2018