Kursy Pierwszej Pomocy

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Od roku 2013 Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej posiada zezwolenie Wojewody Śląskiego  na prowadzenie kursów z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i takie też kursy prowadzi. Posiadamy niezbędne wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz fachową kadrę wykładowców.

Zgodnie z przepisami prawa w kursach mogą brać udział członkowie organizacji współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego czyli m.in. OSP, GOPR, WOPR, PCK.
Kursy trwają 66 godzin. Prowadzimy je weekendami po 6­ do 8 godzin lekcyjnych dziennie, a dokładne harmonogramy dostosowywane są do danego kursu.
Koszt kursu to 400 zł od osoby, w tym koszt egzaminu Państwowego.

Aby móc uczestniczyć w kursie należy spełnić następujące kryteria:

  • należy być członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej lub innej organizacji współpracującej z systemem,
    posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do działań i szkoleń statutowych danej OSP lub o braku przeciwwskazań do udziału w Kursie,
    posiadać ubezpieczenie odpowiednie dla danej organizacji,
    dostarczyć wypełnioną Kartę Skierowania na szkolenie, (uwaga osobny wzór karty dla członków OSP i dla pozostałych organizacji). Podpis Naczelnika OSP na karcie skierowania potwierdza że dana osoba jest członkiem OSP, posiada aktualne badanie lekarskie oraz jest ubezpieczona w danej jednostce do pobrania tutaj,
    opłacić koszty szkolenia na podane niżej konto:

Ochotnicza Straż Pożarna Bystra
ul. Klimczoka 105
43­360 Bystra

Bank Spółdzielczy w Bystrej
nr konta 20 8133 0003 0000 0329 2000 0010

 

Recertyfikacja KPP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy ratownik po okresie 3 lat musi podejść do egzaminu recertyfikującego uprawnienia do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Jeśli od czasu poprzedniego egzaminu minęło mniej niż 4 lata to może podejść tylko do kolejnego egzaminu bez konieczności uczestniczenia w całym 66 godzinnym kursie. Jeśli danemu ratownikowi  minęło jednak od ostatniego egzaminu ponad 4 lata musi on od nowa przejść cały kurs 66 godzinny i dopiero wtedy przystąpić do egzaminu.

Dla osób które chciałyby przystąpić do recertyfikacji organizujemy dwu dniowe kursy przygotowywujące do egzaminu.

Koszt takiego kursu razem z egzaminem wynosi 200zł.

Aby do niego przystąpić należy przesłać wypełnione skierowanie na kurs KPP oraz kopię (skan) zaświadczenia z ostatniego ważnego egzaminu.

Szczegółowych informacji udziela:
Bogusława Pielesz tel. 798 846 171 szkolenia@ospbystra.eu
Grzegorz Gabor tel. 663 766 951 zarzad@ospbystra.eu