Bystra i Likavka, wspólna terenowa mapka

Szanowni Państwo, w marcu br. Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: „Bystra-Likavka, wspólna terenowa mapka”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy i środków własnych OSP Bystra. Celem ogólnym projektu jest promowanie, podtrzymywanie i rozwijanie wypracowanych wcześniej bezpośrednich kontaktów transgranicznych między Mieszkańcami partnerskich gmin Likavka i Wilkowice. Celem ogólnym projektu jest intensyfikacja działań na styku dwóch gmin z terenu Polski i Słowacji, która ułatwić ma wymianę społeczno-kulturalną i spowodować, że Mieszkańcy obu regionów płynnie i aktywnie będą chcieli poznawać nawzajem swoje tereny. Cel ogólny projektu jest w pełni zgodny z założeniami Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Bezpośrednim celem projektu jest integracja poprzez wspólne zorganizowanie gry terenowej dla młodych strażaków z obu OSP. Projekt, w głównej mierze, skierowany jest do Mieszkańców partnerskich gmin, ze szczególnym uwzględnieniem strażaków zrzeszonych w obu zaprzyjaźnionych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Udostępnienie jednostki OSP w Bystrej, a także wydanie mapki do gry terenowej, da Beneficjentom operacji, możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu. Spotkanie polsko-słowackie, w ramach projektu, planuje się zorganizować w siedzibie OSP Bystra: w kwietniu lub maju 2022 roku. Będziemy na bieżąco informować Państwa o działaniach w ramach tego projektu.

Grzegorz Gabor

Prezes OSP Bystra

„Pobierz mapkę i zagraj w Grę Terenową „Bystra i Likavka, wspólna terenowa mapka”

Dodaj komentarz