Kontakt

Aby móc uczestniczyć w kursie należy spełnić następujące kryteria:

  • należy być członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej lub innej organizacji współpracującej z systemem,
    posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do działań i szkoleń statutowych danej OSP lub o braku przeciwwskazań do udziału w Kursie,
    posiadać ubezpieczenie odpowiednie dla danej organizacji,
    dostarczyć wypełnioną Kartę Skierowania na szkolenie, (uwaga osobny wzór karty dla członków OSP i dla pozostałych organizacji). Podpis Naczelnika OSP na karcie skierowania potwierdza że dana osoba jest członkiem OSP, posiada aktualne badanie lekarskie oraz jest ubezpieczona w danej jednostce,
    opłacić koszty szkolenia na podane niżej konto:

Ochotnicza Straż Pożarna Bystra
ul. Klimczoka 105
43­360 Bystra

Bank Spółdzielczy w Bystrej
nr konta 20 8133 0003 0000 0329 2000 0010

Szczegółowych informacji udziela:
Bogusława Pielesz tel. 798 846 171 szkolenia@ospbystra.eu
Grzegorz Gabor tel. 663 766 951 zarzad@ospbystra.eu