Wybrano wykonawcę

1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 
a) Paged Meble S.A., ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, NIP 573 24 25 575, REGON 151559470.

2. Data wpływu oferty:
a) 26 października 2018 r. godz.10:04.

3. Dane z oferty: 
a) Warunki udziału w postępowaniu: 
• wiedza i doświadczenie: Firma Paged Meble S.A., ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, NIP 573 24 25 575, REGON 151559470 spełnia warunek realizacji minimum trzech podobnych projektów, opiewających na kwotę powyżej 50.000,00 zł brutto każda.

4. Kryteria oceny ofert: 
a) Kryterium nr 1: Cena / wartość 80.
• Wartość oferty: 59.040,00 zł brutto w tym VAT 23% (48.000,00 zł netto) – 80 punktów.
b) Kryterium nr 2: Gwarancja na dostarczone krzesła / wartość 20.
• Okres gwarancji (podany w latach) – 5 lat – 2 punkty.
Suma punktów – 82.

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Ogłoszenie 22/18/10/2018

Dodaj komentarz