DAROWIZNY PIENIĘŻNE w 2020r.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej składa gorące podziękowania za wspieranie działalności statutowej OSP BYSTRA w 2020r. Dzięki Państwa wsparciu nasza jednostka otrzymała darowizny pieniężne w wysokości 51 156,12 zł w tym 1238,62 z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodaj komentarz