Dostawa 120 sztuk drewnianych krzeseł, wykonanych z drewna liściastego bukowego lub dębowego – bez obicia tapicerskiego, odpowiednio zaimpregnowanych i spełniających wszelkie normy oraz posiadających wszelkie niezbędne atesty wraz z dostawą do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Bystra, ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra.

Dostawa 120 sztuk drewnianych krzeseł, wykonanych z drewna liściastego bukowego lub dębowego – bez obicia tapicerskiego, odpowiednio zaimpregnowanych i spełniających wszelkie normy oraz posiadających wszelkie niezbędne atesty wraz z dostawą do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Bystra, ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra.

DOKŁADNĄ TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO MOŻNA ZNALEŹĆ W OGŁOSZENIU ZAMIESZCZONYM NA PORTALU OGŁOSZEŃ ARiMR.

LINK DO PORTALU OGŁOSZEŃ ARiMR: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

NR OGŁOSZENIA: 22/18/10/2018

LINK DO OGŁOSZENIA: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia

Dodaj komentarz