BYSTRA – KRASNA PIERWSZA POMOC JEST JASNA

pierwszaSzanowni Państwo, w listopadzie br. Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: „Bystra-Krasna, pierwsza pomoc jest jasna”.
Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy i środków własnych OSP Bystra.
Celem ogólnym projektu jest promowanie, podtrzymywanie i rozwijanie wypracowanych wcześniej bezpośrednich kontaktów transgranicznych między Mieszkańcami partnerskich gmin Krasna i Wilkowice. Celem ogólnym projektu jest intensyfikacja działań na styku dwóch gmin z terenu Polski i Czech, która ułatwić ma wymianę społeczno-kulturalną i spowodować, że Mieszkańcy obu regionów płynnie i aktywnie będą chcieli poznawać nawzajem swoje tereny. Cel ogólny projektu jest w pełni zgodny z założeniami Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa Mieszkańców obu gmin oraz integracja poprzez wspólne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).
Projekt, w głównej mierze, skierowany jest do Mieszkańców partnerskich gmin, ze szczególnym uwzględnieniem strażaków zrzeszonych w obu zaprzyjaźnionych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Udostępnienie zarówno jednostki OSP w Bystrej, a także zakupionego w ramach projektu drobnego sprzętu, da Beneficjentom operacji, możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu i doskonalenia swoich umiejętności w ww. zakresie. Warsztaty polsko-czeskie, w ramach projektu, planuje się zorganizować dwukrotnie w siedzibie OSP Bystra: w grudniu br. oraz na wiosnę 2017 roku.
Będziemy na bieżąco informować Państwa o działaniach w ramach tego projektu.
Grzegorz Gabor
Prezes OSP Bystra

Dodaj komentarz