Ogłoszenie o zamówieniu – Zakup lekkiego samochodu operacyjnego 4×4 typu SLRR


Ochotnicza Straż Pożarna Bystra ogłasza przetarg nieograniczony na zakup lekkiego samochodu operacyjnego 4×4 typu SLRR do przewozu strażaków i sprzętu na miejsce działań ratowniczo-gaśniczych dla jednostki OSP Bystra.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Informacji na temat przetargu udziela Tomasz Rawski tel. 603880827.


Wybrano wykonawcę


1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 
a) Paged Meble S.A., ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, NIP 573 24 25 575, REGON 151559470.

2. Data wpływu oferty:
a) 26 października 2018 r. godz.10:04.

3. Dane z oferty: 
a) Warunki udziału w postępowaniu: 
• wiedza i doświadczenie: Firma Paged Meble S.A., ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, NIP 573 24 25 575, REGON 151559470 spełnia warunek realizacji minimum trzech podobnych projektów, opiewających na kwotę powyżej 50.000,00 zł brutto każda.

4. Kryteria oceny ofert: 
a) Kryterium nr 1: Cena / wartość 80.
• Wartość oferty: 59.040,00 zł brutto w tym VAT 23% (48.000,00 zł netto) – 80 punktów.
b) Kryterium nr 2: Gwarancja na dostarczone krzesła / wartość 20.
• Okres gwarancji (podany w latach) – 5 lat – 2 punkty.
Suma punktów – 82.

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Ogłoszenie 22/18/10/2018


Dostawa 120 sztuk drewnianych krzeseł, wykonanych z drewna liściastego bukowego lub dębowego – bez obicia tapicerskiego, odpowiednio zaimpregnowanych i spełniających wszelkie normy oraz posiadających wszelkie niezbędne atesty wraz z dostawą do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Bystra, ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra.


Dostawa 120 sztuk drewnianych krzeseł, wykonanych z drewna liściastego bukowego lub dębowego – bez obicia tapicerskiego, odpowiednio zaimpregnowanych i spełniających wszelkie normy oraz posiadających wszelkie niezbędne atesty wraz z dostawą do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Bystra, ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra.

DOKŁADNĄ TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO MOŻNA ZNALEŹĆ W OGŁOSZENIU ZAMIESZCZONYM NA PORTALU OGŁOSZEŃ ARiMR.

LINK DO PORTALU OGŁOSZEŃ ARiMR: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

NR OGŁOSZENIA: 22/18/10/2018

LINK DO OGŁOSZENIA: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia 

Rozpoczynamy nowy kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy!

Pierwsze spotkanie już za nami (18.03)
Terminy kolejnych spotkań – wykładów:

26.03 (niedziela) godz. 8:00
01.04 (sobota) godz 8:00

Miejsce: sala szkoleniowa OSP Bystra, ul. Klimczoka 105 (poddasze).


Ważne terminy KPP


KURS KPP

Pierwsze spotkanie 2 grudnia, godz. 18, w budynku OSP Bystra.

Spotkanie z psychologiem 23.01.1017 godz 17.

Egzamin 29.01.2017r godz.13.

 

RECERTYFIKACJA

Spotkania przygotowujące do egzaminu 24.01.2017 i 26.01.2017 o godz 17.

Egzamin 29.01.2017r.,  godz 13.


BYSTRA – KRASNA PIERWSZA POMOC JEST JASNA


pierwszaSzanowni Państwo, w listopadzie br. Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: „Bystra-Krasna, pierwsza pomoc jest jasna”.
Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy i środków własnych OSP Bystra.
Celem ogólnym projektu jest promowanie, podtrzymywanie i rozwijanie wypracowanych wcześniej bezpośrednich kontaktów transgranicznych między Mieszkańcami partnerskich gmin Krasna i Wilkowice. Celem ogólnym projektu jest intensyfikacja działań na styku dwóch gmin z terenu Polski i Czech, która ułatwić ma wymianę społeczno-kulturalną i spowodować, że Mieszkańcy obu regionów płynnie i aktywnie będą chcieli poznawać nawzajem swoje tereny. Cel ogólny projektu jest w pełni zgodny z założeniami Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa Mieszkańców obu gmin oraz integracja poprzez wspólne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).
Projekt, w głównej mierze, skierowany jest do Mieszkańców partnerskich gmin, ze szczególnym uwzględnieniem strażaków zrzeszonych w obu zaprzyjaźnionych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Udostępnienie zarówno jednostki OSP w Bystrej, a także zakupionego w ramach projektu drobnego sprzętu, da Beneficjentom operacji, możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu i doskonalenia swoich umiejętności w ww. zakresie. Warsztaty polsko-czeskie, w ramach projektu, planuje się zorganizować dwukrotnie w siedzibie OSP Bystra: w grudniu br. oraz na wiosnę 2017 roku.
Będziemy na bieżąco informować Państwa o działaniach w ramach tego projektu.
Grzegorz Gabor
Prezes OSP Bystra